Home Tin Tức Cộng Đồng Hải Ngoại Ông Lou Correa thông báo về cuộc tái kiểm phiếu

Ông Lou Correa thông báo về cuộc tái kiểm phiếu

Ông Lou Correa thông báo về cuộc tái kiểm phiếu

Tuy yêu cầu tái kiểm phiếu, nhưng ông Correa nghĩ kết quả sẽ không thay đổi, và ông chỉ muốn bảo đảm tính trung thực của cuộc bầu cử.

Thứ Sáu 20 tháng 02, ông Lou Correa đã gởi thông báo cho biết ông ta chấm dứt cuộc tái kiểm phiếu. Cuộc kiểm tra đã đem lại một kết quả khá tỏ tường, và trong một vài phương diện, rất đáng quan tâm. Có khoảng 400 phiếu khiếm diện đã bị loại bỏ vì không có chữ ký của các cử tri ở mặt sau của phong bì. Tuy nhiên, trong gần một nửa số phiếu này, các cử tri đã viết tay tên và địa chỉ của họ ở những nơi khác trên phong bì, và điều này có thể coi như một sự xác nhận của cử tri rằng phiếu này đã thực sự được điền và gửi vào bởi chính họ.

Hơn nữa, khi xem xét lại những phong bì đã được tính bởi Văn Phòng Bầu Cử, ông ta tìm thấy khoảng mười mấy phiếu đã có cùng tình trạng như vậy nhưng lại được tính vào kết quả chính thức. Lẽ ra tất cả các phiếu này đều phải được tính, hoặc tất cả phải cùng bị loại. 117 phiếu khiếm diện bị từ chối vì tới một ngày sau cuộc bầu cử, mặc dù ngày được ký và ghi trước ngày bầu cử.

Ông cũng phát giác hơn 50 phiếu đã được tính mà theo luật lẽ ra không nên được tính. Ví dụ như, 17 lá phiếu tạm (provisional ballots) đã được tính mặc dù các cử tri đã không ký vào tuyên bố trên bìa phiếu để xác định họ có đủ điều kiện để được bỏ phiếu.

Trưởng ban Giám Sát Bầu Cử trong những ngày cuối cùng của cuộc tái kiểm phiếu đã phải thừa nhận rằng khoảng 20 trong số các chữ ký không khớp với chữ ký trên phiếu cử tri, các lá phiếu đó lẽ ra đã không được tính và nhiều lá phiếu được ký bởi một người.

Ông Correa cho biết, những cáo buộc này có đúng sự thật hay không thì ông và ban vận động không có nguồn lực để theo đuổi vấn đề này xa hơn nữa. Thay vào đó, ông sẽ trình bày những điều tìm thấy về cuộc bầu cử cho văn phòng Biện Lý Quận Cam, nơi có các nguồn lực và thẩm quyền để theo đuổi một cuộc điều tra thích hợp về vấn đề này.

Hồng Tú / SBTN

(4)