Home Phóng Sự Phóng Sự Việt Nam Người Việt và Filipinos cùng nhau biểu tình ở Manila

Người Việt và Filipinos cùng nhau biểu tình ở Manila

Người Việt và Filippinos cùng nhau biểu tình chống Trung quốc ở Manila.

(0)