Home Tin Tức Việt Nam Kiểm điểm vụ “gà đi lạc” vào nhà cán bộ xã

Kiểm điểm vụ “gà đi lạc” vào nhà cán bộ xã

Kiểm điểm vụ “gà đi lạc” vào nhà cán bộ xã

Tháng 10/2013, Phòng Nông nghiệp huyện Quế Sơn đã cấp 60 triệu đồng cho UBND xã Quế An để thực hiện mô hình chăn nuôi gà thả vườn. Trong đó 50 triệu đồng dùng để phát triển sản xuất và 10 triệu để tuyên truyền đào tạo.

Theo đề án được Phòng Nông nghiệp huyện thẩm định và UBND huyện phê duyệt, số gà giống cùng tiền thức ăn, chăm sóc thú y sẽ được giao cho 6 hộ nông dân của xã có đủ điều kiện, rồi sau đó nhân rộng mô hình chăn nuôi với mục tiêu giúp người dân giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, Uỷ Ban Nhân dân xã Quế An lại cấp cho 23 cán bộ và 1 gia đình thân của cán bộ xã, mỗi nhà 50 con.

Sau khi nhận tiền, đến tháng 11/2014, chính quyền xã Quế An mua 1.200 con gà giống để cấp phát, nhưng lại cấp cho 24 hộ. Trong đó có 23 cán bộ xã và một hộ là người thân của cán bộ xã chia nhau mỗi hộ 50 con mang về nuôi (không như thông tin ban đầu là 22 cán bộ xã và 2 hộ dân). Trong danh sách “nhận nhầm” gà này có chủ tịch UBND xã, Chủ tịch hội nông dân, Trưởng Công an, Chủ tịch hội phụ nữ xã…

Theo quy định, hàng năm 6 hộ tham gia mô hình nhân giống gà phải có trách nhiệm hỗ trợ người dân khác về cách chăn nuôi, báo cáo kết quả, tuy nhiên số gà “đi lạc” vào nhà cán bộ xã này hiện đã lớn và bị bán hoặc làm thịt hết.

Sau kết quả điều tra, huyện Quế Sơn chỉ thị kiểm điểm tập thể Uỷ ban Nhân dân xã Quế An, gồm các ông Chủ tịch xã Hoàng Kim Minh, các cán bộ của xã Quế An, và Phòng Phát triển nông thôn huyện. Tiếp theo là thu hồi số tiền 45.9 triệu đồng đối với Uỷ ban Nhân dân xã Quế An, trong đó gồm 22.68 triệu tiền thức ăn; 23.22 triệu tiền giống và thuốc.

Chương trình Xây Dựng Nông thôn Mới của Cộng Sản Việt Nam đã diễn ra nhiều vụ gà, dê, bò đi lạc vào nhà cán bộ, không đến tay người dân. Nhưng khi phát giác ra, hình phạt dối với cán bộ tham nhũng chỉ là làm tờ kiểm điểm và bồi hoàn lại số tiền họ đã bỏ túi.

Hồng Tú / SBTN

(1)