Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Đồng hương Việt Nam nói về DVD Những Đứa Con Vong Quốc của SBTN

Đồng hương Việt Nam nói về DVD Những Đứa Con Vong Quốc của SBTN

DVD và CD “Những Đứa Con Vong Quốc” không chỉ là một món quà nhân dịp Tháng Tư Đen nhằm để ôn lại quá khứ của người Việt tị nạn sau cuộc chiến Việt Nam trên bước đường xây dựng lại cuộc đời nơi đất nước tạm dung, mà nó còn là một tài liệu để chúng ta đừng bao giờ quên những gì cộng đồng chúng ta đã trải qua. Đồng thời, để con cháu chúng ta sau này biết người Việt tị nạn là ai, và chúng xuất thân từ đâu.

Quan trọng hơn nữa, DVD và CD “Những Đứa Con Vong Quốc” còn là một sản phẩm văn hóa, được những đứa con của người tị nạn, hoặc ngay chính họ gởi gấm tâm tư vào, để nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ quên nguồn cội người Việt Nam của mình.

(1577)