Home Tin Tức Thế Giới CUBA VÀ LIÊN ÂU GIA TĂNG CỘNG TÁC KINH TẾ.

CUBA VÀ LIÊN ÂU GIA TĂNG CỘNG TÁC KINH TẾ.

CUBA VÀ LIÊN ÂU GIA TĂNG CỘNG TÁC KINH TẾ.

Havana, Cuba. (Reuters)
Đài truyền hình Cuba cho biết: sẽ đàm phán với Liên Âu để ký hiệp ước thương mại, đầu tư và đối thoại về vấn đề nhân quyền.
Chính phủ Cuba đã chính thức thông báo quyết định muốn đàm phán cho Cao ủy Ngoại giao Liên Âu Catherine Ashton.
Sau trên một năm thảo luận, Cao ủy Ngoại giao Liên Âu đã quyết định tìm liên hệ tốt với Cuba để giúp đảo quốc này cải cách nền kinh tế theo hướng kinh tế thị trường.
Liên hệ ngoại giao đã cải thiện rất nhiều sau khi Liên Âu quyết định bãi bỏ cấm vận đối với Cuba trong năm 2008.
Các nhà thương thuyết Liên Âu muốn ký hiệp ước Đối thoại Chính trị và Cộng tác với Cuba vào năm 2015.
Liên Âu đã đầu tư rất lớn ở Cuba và Liên Âu là đối tác thương mại lớn thứ nhì của Cuba, chỉ đứng sau Venezuela.
Khoảng 1/3 du khách tới Cuba mỗi năm là người dân Liên Âu.

Huệ Võ

(0)