Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Buổi ra mắt thảm đỏ phim ‘The Prophet’ (2015)

Buổi ra mắt thảm đỏ phim ‘The Prophet’ (2015)