Home Chương Trình SBTN Tin Tức - Bình Luận Nhân Quyền Cho Việt Nam 01/16/2015 – NHÂN QUYỀN CHO VN: Phỏng vấn gia đình dân oan Đoàn Thanh Giang

01/16/2015 – NHÂN QUYỀN CHO VN: Phỏng vấn gia đình dân oan Đoàn Thanh Giang

Chương trình NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM kỳ này phỏng vấn một gia đình dân oan qua đường dây diện thoại – gia đình anh chị Đoàn Thanh Giang & Trương Thị Quý. Hiện 2 anh chị cùng cô con gái có mặt tại Hà Nội để khiếu kiện về việc đất đai đã bị chiếm tại Đồng Nai. Đặc biệt nhất chính là cô con gái của 2 người là Trương Đoàn Anh Thư đã theo bố mẹ đi khiếu kiện ở Hà Nội từ lúc chỉ mới 9 ngày tuổi và đến nay em đã được 11 tuổi. Mời quý vị cùng theo dõi.

(0)